Jump to content

Privacy Policy

77Hobby Forum's main language is Polish. English version is provided for user interface only. All formal documents are available in Polish only and they are binding for all users.

Definicje „Użytkownika”, „Moderatora”, „Administratora” i „Forum” są używane w tym dokumencie w takim samym znaczeniu, jak zdefiniowano w Regulaminie.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki Użytkownik wyraził zgodę. Jeżeli podczas rejestracji nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji Forum.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Zmiany danych można dokonać samodzielnie w Panelu Użytkownika Forum. W celu całkowitego usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.

Administrator zapewnia, że przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby poziom świadczonych usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Forum jest 77Group Kowalski Szeląg S.J. (dane kontaktowe dostępne pod http://77hobby.pl/kontakt).

Sposoby pozyskiwania danych

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączenia (np. adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej).
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookies”.

Cel i czas wykorzystania danych osobowych

 • Umożliwienie pełnego dostępu do funkcjonalności Forum (prowadzenie dyskusji zgodnych z Regulaminem Forum, dostęp do Panelu Użytkownika, wysyłanie powiadomień związanych z funkcjonowaniem i obsługa Forum, etc.)
 • Prowadzenie komunikacji przez wbudowane funkcjonalności platformy Forum (tzw. wiadomości prywatne) oraz e-mail.
 • Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

Ochrona danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby pełniące funkcje Administratora i Moderatora Forum, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności w momentach, w których dane osobowe są przesyłane przez Internet, stosujemy bezpieczny, szyfrowany protokół SSL do komunikacji pomiędzy naszym serwerem a urządzeniem, z którego korzystasz.

Udostępnienie danych

Twoje dane osobowe nie będą w żadnym wypadku udostępniane innym podmiotom.

Mamy prawny obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Masz prawo do przenoszenia danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Będziemy kontaktować się przez wbudowane funkcjonalności platformy Forum (tzw. wiadomości prywatne) oraz pocztą elektroniczną, na e-mail podany podczas rejestracji.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności. O takiej zmianie powiadomimy przy użyciu funkcjonalności dostępnych na Forum (np. wiadomości prywatne, komunikaty widoczne w przeglądarce WWW) i/lub drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

×
×
 • Create New...