Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Definicje „Użytkownika”, „Moderatora”, „Administratora” i „Forum” są używane w tym dokumencie w takim samym znaczeniu, jak zdefiniowano w Regulaminie.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki Użytkownik wyraził zgodę. Jeżeli podczas rejestracji nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji Forum.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Zmiany danych można dokonać samodzielnie w Panelu Użytkownika Forum. W celu całkowitego usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.

Administrator zapewnia, że przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby poziom świadczonych usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Forum jest 77Group Kowalski Szeląg S.J. (dane kontaktowe dostępne pod http://77hobby.pl/kontakt).

Sposoby pozyskiwania danych

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączenia (np. adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej).
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookies”.

Cel i czas wykorzystania danych osobowych

  • Umożliwienie pełnego dostępu do funkcjonalności Forum (prowadzenie dyskusji zgodnych z Regulaminem Forum, dostęp do Panelu Użytkownika, wysyłanie powiadomień związanych z funkcjonowaniem i obsługa Forum, etc.)
  • Prowadzenie komunikacji przez wbudowane funkcjonalności platformy Forum (tzw. wiadomości prywatne) oraz e-mail.
  • Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

Ochrona danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby pełniące funkcje Administratora i Moderatora Forum, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności w momentach, w których dane osobowe są przesyłane przez Internet, stosujemy bezpieczny, szyfrowany protokół SSL do komunikacji pomiędzy naszym serwerem a urządzeniem, z którego korzystasz.

Udostępnienie danych

Twoje dane osobowe nie będą w żadnym wypadku udostępniane innym podmiotom.

Mamy prawny obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • Masz prawo do przenoszenia danych.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Będziemy kontaktować się przez wbudowane funkcjonalności platformy Forum (tzw. wiadomości prywatne) oraz pocztą elektroniczną, na e-mail podany podczas rejestracji.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności. O takiej zmianie powiadomimy przy użyciu funkcjonalności dostępnych na Forum (np. wiadomości prywatne, komunikaty widoczne w przeglądarce WWW) i/lub drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).