Przełącznik 6-pozycyjny FrSky jest akcesoryjnym przełącznikiem, który można zamontować w radiach FrSky, w ramach "tuningu" aparatury. Jako, że przełącznik ma aż sześć możliwych położeń, idealnie nadaje się jako przełącznik trybów lotu, bardzo często stosowany z kontrolerami APM / Pixhawk i ich oprogramowaniem Mission Planner. Choć oczywiście nie tylko. https://77hobby.pl/frsky-przelacznik-6-pozycyjny-obrotowy-p-18.html Po zamontowaniu przełącznika w aparaturze, zwykle okazuje się, że przełączanie trybów nie działa prawidłowo – np. niektóre tryby są pomijane podczas ich przełączania. Wynika to z nieliniowej charakterystyki tego przełącznika (jest to cecha, nie wada). Nieliniowość charakterystyki polega na tym, że kolejnym położeniom przełącznika odpowiadają wartości, które nie są wprost proporcjonalne do odpowiadającym im pozycjom przełącznika. Gdyby przełącznik miał charakterystykę liniową, wartości na wyjściu przypisanego do niego kanału wyglądałyby tak: Tymczasem rzeczywista charakterystyka tego przełącznika wygląda w taki sposób: (oczywiście pomijając drobne różnice per konkretny egzemplarz) W rezultacie w pozycji 2. charakterystyki rzeczywistej mamy wartość zero kanału, co odpowiada pozycji 3 / 4 charakterystyki liniowej. Właśnie to powoduje nieprawidłowe działanie przełącznika np. w Mission Planner. Rozwiązaniem jest przypisanie do kanału krzywej, która skoryguje przełączane wartości tak, by były jak najbliższe charakterystyce liniowej: Po podłączeniu tej krzywej w mikserze OpenTX (do kanału, gdzie wejściem jest przełącznik 6-pozycyjny), podawane wartości kanału będą bardzo zbliżone do charakterystyki liniowej. Dzięki temu tryby w Mission Planner – lub w innym podobnym zastosowaniu – będą przełączały się poprawnie.